اسکار ۲۰۱۸ : ۱۰ انیمیشن در حال رقابت برای کسب جایزه

به راحتی به اشتراک بگذارید

در جدیدترین اخبار سینما ، چندی پیش پس از نامزد های Annie Awards 2018 که امروز اعلام شدند ، آکادمی Motion Picture Arts and Sciences خبر داد که تعداد ۱۰ انیمیشن برای رقابت بر سر جایزه اسکار در نظر گرفت شده اند. از این تعداد مواردی حذف شده و چند مورد وارد مرحله نهایی می شوند.

به گزارش فیلم نیوز ، امروز صبح نامزد های مراسم Annie Awards اعلام شدند و پس از آن نام ۱۰ انیمیشن توسط آکادمی Motion Picture برای رقابت بر سر جایزه اسکار اعلام شدند. در میان آنها نام انیمیشن های بسیار عالی از کمپانی های بزرگ به چشم می خورد.

نام و مشخصات این ده آثر به شکل زیر است :

۱ : “Cradle” با کارگردانی Devon Manney از University of Southern California

۲ : “Dear Basketball” با کارگردانی Glen Kean از Glen Keane Productions

۳ : “Fox and the Whaleبه کارگردانی Robin Joseph

۴ : “Garden Partyبه کارگردانی Victor Caire و Gabriel Grapperon از MOPA

۵ : “ In a Heartbeatبه کارگردانی Esteban Bravo و Beth David از Ringling College of Art and Design

۶ : “Life Smartphoneبا کارگردانی Chenglin Xie از China Central Academy of Fine Arts

۷ : “Lost Property Officeبه کارگردانی Daniel Agdag

۸ : “ Louبه کارگردانی Dave Mullins از Pixar Animation Studios

۹ : “Negative Spaceبه کارگردانی Max Porter و Ru Kuwahata از Ikki Films

۱۰ : “Revolting Rhymesبه کارگردانی Jakob Schuh و Jan Lachauer از Magic Light Pictures

باید ببینیم که کدامیک از این انیمیشن های زیبا جایزه اسکار را از آن خود می کنند.

اسکار اسکار اسکار اسکار اسکار اسکار اسکار اسکار

(Visited 105 times, 1 visits today)
به راحتی به اشتراک بگذارید
walking dead

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

toziht
a>